Ramiona Odciągowe

odciągi ramiona spawalnicze spawanie bezpieczeństwoOdpowiedni system wentylacji wyposażony w ramiona odciągowe zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.

Odciągi spawalnicze

Takie czynności, jak spawanie, cięcie termiczne czy szlifowanie stanowią bezapelacyjnie źródła zagrożeń w miejscu pracy. Jeżeli chodzi o choroby zawodowe, to właśnie spawacze stanowią jedną z najbardziej narażonych grup. Jest to związane z zanieczyszczeniami wytwarzającymi się w trakcie  procesu spawania. Przede wszystkim są to gazy oraz pyły, które są niebezpieczne dla spawaczy z tego względu, iż poprzez pęcherzyki płucne mogą one przedostać się do krwiobiegu. Przeważnie substancjami tymi są tlenki żelaza, kadmu, cynku, magnezu, chromu, niklu czy miedzi. Dodatkowo udowodniono już, że pyły spawalnicze zawierać mogą substancje toksyczne o charakterze rakotwórczym, zwłókniającym tkanki i prowadzące do powstawania alergii. Największe i najbardziej poważne problemy związane są z długotrwałą ekspozycją na dymy spawalnicze, które zdolne są spowodować astmę, pylicę płuc, bronchit,  a także liczne schorzenia niepowiązane bezpośrednio z układem oddechowym, a z układami nerwowym, krążenia i pokarmowym.

(..) spawacze stanowią jedną z najbardziej narażonych grup

odciągi spawalnicze ramiona odciągowe

Odpowiedni system wentylacji wyposażony w ramiona odciągowe zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.

Czynniki zwiększające ryzyko

Typ zanieczyszczeń, jego stężenie oraz rozmiar cząstek spawalniczego dymu, który powstaje w trakcie procesu spawania uzależnione są od wielu rzeczy, przy czym do głównych czynników z pewnością należą metoda spawania i typ zastosowanych materiałów dodatkowych, natężenia prądu i średnicy drutu. Nie bez znaczenia pozostaje również kondycja powierzchni podlegającej spawaniu. Sytuacja spawacza pogarsza się, gdy ta powierzchnia jest zabrudzona. Wówczas opary wynikające ze spalania brudu będą wprowadzać dodatkową ilość zanieczyszczenia do powietrza.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Właśnie ze względu na owe wynikające z charakteru pracy spawacza zagrożenia tak bardzo istotna jest odpowiednia wentylacja. Najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia stanowiska stanowi wentylacja miejscowa w formie odciągów spawalniczych. Największą skuteczność gwarantuje wyłapanie zanieczyszczeń jak najbliżej ich źródła powstawania po to, żeby powietrze ze szkodliwymi substancjami nie docierało do twarzy spawacza i żeby nie rozprzestrzeniało się dalej. Zauważyć jednakże trzeba, że wentylacja stanowiskowa jest jedynie dopełnieniem do ogólnej wentylacji pomieszczenia i nie może być dla niej substytutem. Zapewnienie spawaczom odpowiedniej wentylacji jest koniecznością wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów prawa, a dokładniej z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku, które odnosi się do wentylacji stanowisk pracy spawacza w paragrafach ósmym, dziewiątym oraz dziesiątym. Ponadto, związane z tym tematem jest także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 dotyczące dopuszczalnych maksymalnych stężeń czynników szkodliwych dla ludzkiego zdrowia.

Najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia stanowiska stanowi wentylacja miejscowa w formie odciągów spawalniczych.

bezpieczenstwo pracy

Spawalnicze ramiona odciągowe i nie tylko

W temacie doboru urządzeń filtrowentylacyjnych do stanowisk spawalniczych, podstawowy warunek, który musi spełniać system wentylacji, to rzecz jasna jego skuteczność. Aby tę z kolei zagwarantować, niezbędne jest właściwe urządzenie o odpowiednich parametrach i cechujące się sporą ergonomicznością. Co w tym wypadku oznacza ergonomię? Chodzi o takie urządzenie, które będzie maksymalnie bezobsługowe i które nie będzie przeszkadzało spawaczowi w wykonywaniu swojej pracy. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest odwoływanie się przez firmy do stosowania ramion odciągowych, które zawiesza się nad stanowiskiem spawalniczym. Ramiona te posiadają mechanizm, który umożliwia manewrowaniem ssawką wokół całego stanowiska pracy. Powinno się dobierać je proporcjonalnie do wielkości stanowiska spawalniczego. Wyposaża się je w odpowiedni wentylator. Po procesie filtracji, powietrze z niego pochodzące wraca do pomieszczenia. Dobrym rozwiązaniem są także mobilne filtry. Urządzenie takie wyposażone jest w filtr powietrza, w wentylator i ruchome ramię odciągowe, które zakończone jest ssawką. Istnieją także stanowiska pracy w całości zintegrowane w postaci wentylowanych stołów spawalniczych. Gdy te metody filtracji zawodzą, stosuje się przyłbice spawalnicze wyposażone w aparat nadmuchowy. Aparat mocowany przy pasie podaje spawaczowi czyste powietrze. Jest to jedno z coraz częściej stosowanych rozwiązań.

Wyjątkowe promocje na odciągi spawalnicze.

Profesjonalne odciągi dymów spawalniczych.

Na stronie odpylacz.com.pl znajdziecie największą ofertę stołów spawalniczych, ramion odciągowych i całych mechanizmów wentylacyjnych. Możliwości jak widać jest wiele i jest w czym wybierać. Grunt, to zapewnić spawaczom stuprocentowe bezpieczeństwo podczas pracy.

Potrzebujesz informacji?

Szukasz konkretnego produktu? Potrzebujesz ramienia odciągowego, odkurzacza lub innego urzadzenia?

Wybierzemy najlepsze dla Ciebie, skontaktuj się z nami:

ramiona@op.pl

tel. 732 851 099