Rodzaje spawania

spawanie-mig

Spawanie MIG

Spawanie metodą MIG (ang. metal inert gas) Spawanie to inaczej połączenie metalowych przedmiotów lub ich fragmentów poprzez stopienie ich w  miejscu zetknięcia, za pomocą specjalnego spoiwa. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie argonu lub helu (gazy…

Czytaj dalej

spawanie mma

Spawanie MMA

Jednym ze sposobów łączenia elementów konstrukcji jest spawanie. Wyróżniamy kilka metod spawania między innymi: metoda MIG, MAG czy MMA. Sam jestem praktykiem tego zawodu, bo kilka lat temu zrobiłem kurs spawania metodą TIG, oprócz tego…


Spawanie MAG

Spawanie MAG

Metoda spawania MAG opiera się na spawaniu łukowym elektrodą topliwą w osłonie mieszanek gazowych lub gazów chemiczne aktywnych. Jej nazwa pochodzi od angielskiego określenia Metal Active Gas. Polega ona na topnieniu w łuku elektrycznym drutu,…