Spawanie MMA

spawanie mmaspawanie mma

Jednym ze sposobów łączenia elementów konstrukcji jest spawanie. Wyróżniamy kilka metod spawania między innymi: metoda MIG, MAG czy MMA. Sam jestem praktykiem tego zawodu, bo kilka lat temu zrobiłem kurs spawania metodą TIG, oprócz tego studiowałem konstrukcje stalowe na studiach budowlanych. Najbardziej podstawową informacją jest tutaj to, że spawanie to po prostu zwarcie, które powoduje wytworzenie łuku elektrycznego pomiędzy elektrodą, a łączonymi metalami.

Jedną z bardziej popularnych metod spawania jest spawanie elektrodą otuloną tzw. MMA (ang. manual metal arc welding). Spawanie to proces, który powoduje nagrzewanie się spawanych elementów. W skutek wysokiej temperatury otulina się rozkłada na substancje gazowe oraz żużel. Zarówno gaz osłonowy jak i żużel pełnią bardzo ważną funkcję podczas spawania, gdyż chronią miejsce spawu przed niekorzystnym oddziaływaniem powietrza atmosferycznego. Żużel dodatkowo tworzy warstwę osłonową, która spowalnia stygnięcie.

Technikę spawania da się jak najbardziej opisać słowami, ale niestety ma to się ni jak do praktyki. Bardzo ważna jest tutaj wyćwiczona ręka i doświadczenie. Podobnie jak w przypadku jazdy samochodem, opieranie się na samej teorii do niczego nie prowadzi.

Zainicjowanie spawania odbywa się poprzez styk końca elektrody ze spawanym elementem. Elektroda topi się, a krople płynnego metalu elektrody przenoszone są natychmiast poprzez łuk do płynnego jeziorka spawanego metalu, tworząc po ostygnięciu spoinę. Po wykonaniu jednego pełnego ściegu należy ostukać spoinę w celu mechanicznego usunięcia żużla.

Należy podkreślić, że cały kunszt spawalnictwa polega na umiejętnym położeniu spoiny – to odróżnia przeciętnego spawacza od zawodowca.

Zasadnicza różnica pomiędzy spawaniem MMA i innymi metodami spawania polega na tym, że w metodzie MMA elektroda zostaje skrócona wraz z czasem spawania, co prowadzi do tego, że odległość pomiędzy uchwytem elektrody a spawanym elementem w czasie spawania ciągle się zmienia. Ze względu na ciągłą zmianę warunków spawania umiejętności spawacza odgrywają decydującą rolę.

Proces spawania jest pracą należącą do grupy robót niebezpiecznych, dlatego podczas spawania obowiązuje szczególny reżim technologiczny i zastosowanie zasad Bezpieczeństwa i Higieny pracy. Podstawowe wyposażenie stanowiska do spawania to:

  1. spawarka (inwertorowa lub zwykła elektryczna);
  2. elektrody (szybko topniejące, szybko krzepnące oraz pośrednie);
  3. zacisk masy, uchwyt elektrody, przewód łączący;
  4. ochrona osobista spawacza (maska spawalnicza z odpowiednimi filtrami, rękawice, obuwie robocze, fartuch ochronny – najczęściej wykonany ze skóry bydlęcej, ze względu na wytwarzane podczas spawania promieniowanie należy zasłaniać odkryte elementy ciała takie jak, ramiona, głowa i tym podobne);
  5. odciąg spalin – jeśli spawanie odbywa się w warunkach warsztatowych

Dzięki prostocie i uniwersalności metoda ta jest bardzo rozpowszechniona. Uniwersalność wynika z tego, że można ją stosować praktycznie we wszystkich warunkach, to znaczy że bez względu na gatunek spawanej stali, rodzaj konstrukcji, ale także pozycję i miejsce spawania. Metoda jest lubiana przez spawaczy ze względu na szeroki wachlarz zastosowań.

Znajduje wykorzystanie m.in. w

  • budownictwie (spawanie rurociągów i prace instalacyjne),
  • przemyśle stoczniowym,
  • zbrojeniowym,
  • w wielu branżach produkcyjnych,
  • w branży usługowej – naprawczej.

Bardzo pozytywną cechą tej metody jest możliwość spawania w warunkach polowych i w miejscach o utrudnionym dostępie. Należy zwrócić uwagę, że bardzo wielu majsterkowiczów i hobbistów korzysta z dobrodziejstw tej metody. Urządzenia są relatywnie tanie, łatwo przenośne i proste w obsłudze.

Oprócz niewątpliwych zalet, powyższa metoda ma też kilka wad, których nie można pominąć. Wydajność i prędkość spawania jest stosunkowo niska, a jakość spoin uzależniona jest od umiejętności spawacza. Należy się liczyć z dość wysokim kosztem materiałów spawalniczych – elektrod, a podczas spawania wydziela się duża ilość gazów i dymów spawalniczych.

Aby utrwalić sobie podstawowe zasady know-how i utrwalić zdobytą wiedzę, polecamy obejrzeć poniższy filmik przygotowany przez Instytut Spawalnictwa

Potrzebujesz informacji?

Szukasz konkretnego produktu? Potrzebujesz ramienia odciągowego, odkurzacza lub innego urzadzenia?

Wybierzemy najlepsze dla Ciebie, skontaktuj się z nami:

ramiona@op.pl

tel. 732 851 099