Spawanie i lutowanie gazowe

Spawanie i lutowanie gazowe odkryte zostało już w dziewiętnastym wieku. Ta metoda łączenia metali mimo tego, że jest jedną z pierwszych, jest nadal stosowana po dziś dzień ze względu na swoją skuteczność. Jej istotę stanowi nadtopienie brzegów spawanego materiału przy użyciu palnika. Jego płomień jest rezultatem spalania gazów palnych i tlenu. Najczęściej jako gazu palnego używa się acetylenu, natomiast sporadycznie wykorzystuje się propan albo wodór.

Spawanie gazowe

Jeżeli chodzi o acetylen, to cechuje się on bezbarwnością, nieprzyjemnym zapachem i brakiem właściwości trujących. Jego płomień osiąga maksymalną temperaturę 3160 stopni Celsjusza.  Charakteryzuje się także dużą gęstością mocy. Gazowe spalanie dzieli się na dwa etapy. Pierwszy dokonuje się w strefie redukcyjnej, czyli odtleniającej, w której płomień uzyskuje maksimum temperatury. Z kolei następny etap dokonuje się w strefie kity płomienia. Poza strefami wyróżnia się też jądro płomienia. Właściwa regulacja zaworów tlenu i acetylenu na palniku gazowym posiada wpływ na ustawienie rozmiarów wspomnianych stref i jednocześnie umożliwia dostosowanie płomienia do różnorakich zastosowań.

Spawanie gazowe cechuje się wieloma zaletami. Po pierwsze, spawanie gazowe zapewnia wysoką wydajność oraz prędkość spawania. Po drugie, oferuje ono ogromny zakres spawanych grubości. Po trzecie, spawanie gazowe oznacza niewielkie koszty urządzeń w porównaniu ze sprzętem do spawania elektrycznego. Po czwarte, jest to relatywnie łatwa metoda spawania. Ponadto istnieje możliwość jej zautomatyzowania. Jak jednakże ze wszystkimi metodami spawania, trzeba się również liczyć z pojawianiem się pewnych wad. Do negatywnych cech spawania gazowego należą spore koszty gazów eksploatacyjnych, niska estetyka wykonanych spoin, możliwość spawania stali wyłącznie o niższych zawartościach węgla, a także utrudnienie, jeżeli chodzi o spawanie aluminium oraz stali odpornych na korozję.

Spawanie gazowe stosuje się głównie w wypadku prac naprawczych oraz działań o charakterze remontowym. Najczęściej używa się tej metody do spawania cienkich rur w instalacjach gazowych, wodnych czy ciepłowniczych. Ze względu na brak zasilania i ograniczeń związanych z przewodami, jest to metoda spawania często stosowana w warunkach terenowych i tam, gdzie nie sprawdziłyby się inne metody spawania.

Lutowanie gazowe

Z użyciem gazu można także lutować. Z pozoru może się wydawać, że lutowanie i spawanie to te same czynności. Nie jest to jednak prawda. W każdym z wypadków przebieg procesu łączenia ze sobą dwóch elementów wygląda zupełnie inaczej. Różnice polegają przede wszystkim na odwracalności procesu i na temperaturze, w jakiej prowadzone są działania mające na celu spojenie. Ponadto uważa się, że lutowanie wymaga większej wiedzy i doświadczenia od spawania. Lutowania można także podjąć się bez specjalnych osłon. Spawa się materiały duże, natomiast lutuje się to, co jest małe, czyli na przykład elektronikę.

Z pozoru może się wydawać, że lutowanie i spawanie to te same czynności. Nie jest to jednak prawda. W każdym z wypadków przebieg procesu łączenia ze sobą dwóch elementów wygląda zupełnie inaczej.

Lutowanie to łączenie dwóch wykonanych z metalu materiałów za pomocy spoiwa o temperaturze niższej od temperatury topnienia łączonych metali. Najlepszy topnik to kalafonia z naturalnej żywicy. Podczas gdy przy spawaniu narusza się strukturę materiałów, to połączenie wykonane drogą lutowania jest odwracalne. W lutowaniu nagrzewamy elementy za pomocą grota lutownicy bądź gazu. Wyróżnia się dwa rodzaje lutowania: twarde i lutowanie miękkie. W lutowaniu miękkim temperatura topnienia lutu wynosi do 450 stopni Celsjusza. Stosuje się je do zespajania materiałów o niskim naprężeniu w złączu i niskiej temperaturze pracy. Łączy się za jego pomocą układy elektroniczne, przewody elektryczne, blachy. W twardym lutowaniu temperatura wynosi powyżej 450 stopni Celsjusza  i stosuje się je tam, gdzie istotnością przeważa szczelność i estetyka nd wytrzymałością.

Chociaż lutowanie nie grozi utratą wzroku, nie stwarza zagrożenia pożarowego i nie wymaga specjalnych osłon, specjalnego stroju czy oddzielnego pomieszczenia, można się nadal przy nim skrzywdzić, dlatego także, tak jak spawanie, jest to praca wymagająca ogromnej ostrożności.

Potrzebujesz informacji?

Szukasz konkretnego produktu? Potrzebujesz ramienia odciągowego, odkurzacza lub innego urzadzenia?

Wybierzemy najlepsze dla Ciebie, skontaktuj się z nami:

ramiona@op.pl

tel. 732 851 099